• Varför ska man anlita Consulta?
  • IT-handlingsplan
  • Vad gör Consulta?
  • Vilka är Consulta?

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona håller på att klimatsäkra Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.