En kraftfull, övervakad och managerbar brandvägg som skyddar Ert nät 24x7x365.

Vad är Brandvägg som tjänst?

I brandväggarnas begynnelse lades all fokus på inkommande regler, idag ser hoten helt annorlunda ut där den senaste tekniken behövs för att skydda Ert nätverk både från insidan och utsidan. Med brandvägg som tjänst får alla typer av företag och organisationer, oavsett IT-säkerhetskunskap, professionell hjälp att skydda sina tillgångar och avlasta den interna IT-organisationen.

Consulta har därför tagit fram en tjänst där löpande säkerhetsarbete på brandväggen säkerställs genom att regelbundet se till att Ni erhåller de senaste brandväggsuppdateringarna. Consulta tillhandahåller dessutom en utbytesgaranti där ni erhåller en utbytesenhet inom 8 arbetstimmar. Consulta ser också till att Ni är uppdaterade på brandväggens status samt att den tillsammans med Er bestämda policyn hålls.

Varför Brandvägg som tjänst?

• Kundplacerad brandvägg med en inkommande anslutning upp 10 Gigabit samt Gigabit anslutning till Ert interna nätverk.
• Ett stort antal samtidiga VPN-anslutningar till Er servermiljö i upp till Gigabit-hastighet.
• Uppdatering av brandväggens firmware minst 4 ggr per kalenderår (utförs i samband med Consultas planerade servicehelger).
• Garanterat utbyte (vid driftsstörning) till ny hårdvara med kundens specifika konfiguration inom 8 arbetstimmar gäller i Stockholm med omnejd (helgfria vardagar 08.00 – 17.00).
• Löpande backup av brandväggens konfiguration för snabb återställning vid utbyte eller förändring av brandväggsregler.
• Kontinuerlig övervakning av brandväggen från Consultas övervakningsverktyg. Licenser för brandvägg och övervakning ingår också.

Fördelar för er som kund:

• Alltid tillgång till den senaste tekniken, inga nya investeringar i brandväggs-hårdvara eller serviceavtal.
• Löpande uppdateringar som är anpassade för den föränderliga hotbilden från omvärlden.
• Möjlighet att uppgradera Er internet access upp till 10 Gigabit (många tidigare brandväggar är begränsade till 100 Megabit), en hastighetsökning x 100.
• VPN-access direkt till Er servermiljö (Gigabit-hastighet). I dag jobbar de allra flesta via kontorets långsammare brandvägg (100 Megabit).
• Enkel budgetering och bättre sömn om natten.

Garantiutbyte inom 8 timmar gäller enbart i Stockholm med omnejd.