AD-backup-as-a-Service är en ny säkerhetstjänst som Consulta tagit fram för på ett snabbt sätt kunna återställa en servermiljö som blivit drabbat av exempelvis ett kryptovirus.

Vad är AD-Backup som tjänst?

Kryptovirus är oerhört svårt att helt skydda sig mot, endast en extremt sträng IT-policy skulle kunna skydda Er miljö helt och hållet. I praktiken är det i det närmaste omöjligt att kunna jobba effektivt om allt förbjuds utom interna program och dokument.

Vid en kryptovirus attack så krypteras alla åtkomliga filer, vilket på ett effektivt sätt förhindrar nätverket från att fungera. Förövarna kräver sedan ersättning för att låsa upp filerna vilket inte garanterar att problemet försvinner, dessutom kan det bli mycket dyrt.

Lösningen är att läsa tillbaka den senaste backupen för att på detta sätt bli kvitt de krypterade filerna men för att kunna göra detta så förutsätter det att serveroperativsystemet fungerar felfritt. Att installera ett nytt ”Active Directory” (AD) från grunden är både komplicerat och tidsödande och inte förrän det är klart så går det att läsa tillbaka backupen.

Varför AD-Backup som tjänst?

• Consulta skapar en liten AD- och DNS-server och tar en spegelbild av Ert nuvarande AD.
• Vid en eventuell virusattack så förblir AD-kopian intakt och kan användas för en omedelbar återställning av Er miljö.
• Under tiden som återläsningen pågår så kan AD-kopian användas för att validera Era användare så att Ni kan använda de tjänster Ni har online såsom Epost, internet etc.
• Allt eftersom filerna återställs så kan de användas av de som loggat in via AD-kopian.
• I vissa fall så kan ett AD bli korrupt vilket försvårar eller förhindrar inloggningen till servern, en AD-kopia kan i detta fall avhjälpa felet och ge omedelbar access för Era användare.

Fördelar för Er som kund:

• AD-kopian låter Era medarbetare vara produktiva även om serverns data behöver återställas.
• En AD-kopia snabbar upp en återställning då endast användardata behöver läsas tillbaka till servern.
• En server med mycket data kan ta många timmar att återläsa, om det inte finns en AD-kopia så måste hela servern återläsas vilket innebär att den inte kan användas förrän allt är klart.
• Låg månadskostnad för en avsevärt snabbare återställning till en fullt fungerande miljö.

Denna tjänst kräver en säker förbindelse till Consulta, ex. vis vår brandväggstjänst FWaaS