Systemfel, misstag, medveten förstörelse, stöld, brand eller olycka kan fördärva din organisations data. Utan en tydlig strategi och bra verktyg avseende backup kan det vara förödande om något går fel, sannolikt med allvarliga konsekvenser för företagets framtid.

Vad är Online-Backup som tjänst?

Med Consultas Online-Backup så säkerhetskopierar Ni all Er data online över internet helt per automatik och i bakgrunden! Ni väljer själva vilka mappar och filer som ska säkerhetskopieras. Med vår internet-baserade backuplösning så bestämmer Du själv hur och när säkerhetskopieringen ska köras och efter ett par grundläggande inställningar är det klart.

Oftast används denna tjänst för att ta backup på servrar, men det finns absolut inget som hindrar att man använder detta system på sin bärbara dator, hemdator eller liknande.

Varför Online-Backup som tjänst?

• Klientprogrammet kan köras med full funktionalitet på Windows-operativsystem. Klienten går också att använda på Linux, Mac OS, VMWare, virtuella servrar m.fl.
• Support för backup av Microsoft Exchange Online, Microsoft SQL Server, SharePoint Online, OneDrive for Business m.fl.
• Support för Exchange och SharePoint on-premises.
• Kan ta backup av ändringar i en fil (In-file delta).
• Support av backup av “öppna filer”.
• Stöd för 30 olika språk på klienten.

Fördelar för Er som kund.

• All information överförs via en krypterad förbindelse från Er miljö till Consultas serverbaserade lagring.
• Vår servermiljö är fysiskt placerad i dubblerade datacenter inom Sverige med extremt hög säkerhet, både driftsmässigt och intrångsmässigt.
• Er data lagras krypterad och insynsskyddad och är endast tillgänglig för dig som kund.
• Skulle olyckan tyvärr vara framme, så kan vi på ytterst kort varsel läsa tillbaka data åt Er. I många fall går det t.o.m. att göra en s.k. ”bare metal-restore” i den händelse att hårdvaran behöver bytas ut efter ex. vis stöld eller brand.

Denna tjänst kräver en säker förbindelse till Consulta, ex. vis vår brandväggstjänst FWaaS.