Säkerställ Er infrastruktur med en omfattande säkerhetsskanning som utvärderar Ert skydd mot både interna och externa attacker från omvärlden.

Vad är Sårbarhetsskanning som tjänst?

Brandväggen är en enhet som kontrollerar vilken trafik som tillåts passera mellan Ert interna nätverk och omvärlden. I en perfekt värld så har man kontroll över alla paket som tillåts passera men allt för ofta finns det säkerhetsluckor i operativsystem, program och applikationer som man inte är medveten om eller har kontroll över. Om brandväggen var den enda angreppsytan så skulle man enkelt kunna kontrollera all trafik men så ser det tyvärr inte ut i den moderna IT-miljön.

I dag finns hoten lika ofta på bägge sidor om brandväggen, det kan röra sig om datorer som inte är fullt eller korrekt uppdaterade, felaktiga användarrättigheter, mjukvaror med skadlig kod, öppna portar etc.
Vid en sårbarhetsskanning så letar man ofta efter sårbarheter i det lokala datornätverket eller intranätet, man letar även efter sårbarheter utanför brandväggen, intrång mot specifika servrar eller spann av adresser och portar.

Consulta har tagit fram en tjänst där vi identifierar både interna och externa IT-säkerhetsproblem, vi försöker se ditt företag från hackarnas perspektiv genom att identifiera svagheterna. Vi hjälper Er också att bli bättre på efterlevnad av GDPR där Ni enligt lag måste garantera skyddet av användaridentiteter.

Efter en avslutad skanning så kommer vi att lista sårbarheterna enligt en risknivå, så att Ni vet vilka problem Ni bör ta itu med först. Vi kommer också att inkludera en utförlig rapport av resultatet samt ett erbjudande om konsult tid för att ha möjlighet att påbörja en åtgärdsplan.

Varför Sårbarhetsskanning som tjänst?

• Tillsammans går vi igenom vilka system som ska skannas för sårbarheter och om vi ska exkludera någon eller några enheter.
• En första skanning körs av nätverket och web-applikationen som sen utvärderas.
• Verktygen optimeras för Er specifika miljö och sen körs skanningen igen.
• Vi gör en översyn av Er efterlevnad av GDPR och dokumenterar de åtgärder ni vidtagit för att åtgärda sårbarheter.
• Vi skapar ärenden i vårt ärendehanteringssystem och skapar konkreta planer för hur vi åtgärdar upptäckta sårbarheter innan de utnyttjas av någon otillbörlig.

Fördelar för Er som kund

• Synliggöra och förhindra möjligheter till dataintrång.
• Att lättare kunna följa efterlevnaden av GDPR och möjlighet att kunna bevisa att ett förebyggande arbete utförts.
• Tydliggöra vad som behöver åtgärdas och vilka sårbarheter som behöver patchas.
• Enkel budgetering och fullständig kontroll av Er IT-miljö och dess sårbarhet.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal om hur vi effektivast ser över och åtgärdar ev. sårbarheter i Er miljö. .