Tech-as-a-service ger Er möjlighet att helt digitalt och automatiserat köpa in den senaste tekniken till en låg månadskostnad. Den här tjänsten erbjuder vi tillsammans med en av Sveriges största IT-distributörer och deras finansieringslösning.

Vad är Tech som tjänst?

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt, prestanda och effektivitet blir hela tiden bättre samtidigt som efterfrågan på ”big data”, mobilitetslösningar och molnteknik ställer allt högre krav. Den som fortsätter att använda teknik långt efter “bäst före-datumet” riskerar därmed att hamna på efterkälken.
Med Tech som tjänst är det enkelt att kunna erbjuda Er som kund tillgång till den allra senaste tekniken utan att Ni behöver hitta budget för investeringen. Utöver själva produkten så adderar Consulta gärna till tjänster efter behov såsom installation, utbildning, underhåll och support som en del av det totala erbjudandet.

Varför Tech som tjänst?

• Flexibelt och snabbt att uppdatera till ny teknik vilket ger en ökad produktivitet samt nöjdare medarbetare.
• Ingen investeringskostnad vilket ger en lägre ägandekostnad (TCO).
• Frigör kapital och gör det enklare att budgetera.
• Förbättrat kassaflöde och minskad kreditrisk.
• Miljövänlig och enkel livscykelhantering.

Fördelar för Er som Kund:

• Med Consultas tjänst; Tech-as-a-Service kan vi enkelt och smidigt skapa och hantera ett hyresavtal för hårdvara, mjukvara och tjänster för våra kunder.
• Finansiering av produkter och tjänster som normalt inte innefattas av något av Consultas övriga tjänstepaket.
• Enkel budgetering med en fast månadskostnad är ofta bättre än större inköp vartannat eller vart tredje år.
• Consulta erbjuder full transparens gällande våra inköp och vi jobbar helst nära Er som kund för att hitta den optimala produkten eller tjänsten.

Kontakta Consulta idag på sales@consulta.se så hjälper vi Er med både tjänst-och produktval.