Om Consulta

Vision

Vi ska vara en ledande aktör på expertnivå som erbjuder IT-tjänster och paketerade lösningar för att öka våra kunders lönsamhet.

Vi vill vara det självklara valet för företag och organisationer som söker en långsiktig, kostnadseffektiv och miljömedveten partner.

Mission

Vi ska skapa trygghet, enkelhet och kostnadseffektivitet för våra kunder. Våra tjänster ska vara innovativa och baserade på väl beprövad teknik.

Vi ska fortsätta attrahera ambitiösa, ansvarsfulla och professionella medarbetare. Ambitionen är också att vid varje givet tillfälle beakta miljöpåverkan i våra leveranser.

Både vår vision och mission kan tyckas vara högtravande ord staplade på varandra, men vi vågar påstå att vi gör allt som står i vår makt för att leva upp till de krav vi ställer på oss själva. För att understryka det vi påstår kan du här läsa om kunder som verkligen uppskattar det vi gör.

Historia

Consulta bildades 2004 av Svenska Konsultgruppen AB och E & K Kompetensrådgivning AB. Idag är dessa bolag inte med i ägarstrukturen längre, utan Consulta drivs numera av Boris Schubert och Mikael Lönnroos. Sedan starten har företaget haft en kontrollerad och lönsam tillväxt och är numera en koncern med ett 40-tal anställda som är uppdelad på fyra dotterbolag, var och en med sin specialitet.

Vår huvudsakliga verksamhet har i stort varit intakt sedan starten och den bygger på att arbeta med avancerade och kostnadseffektiva IT-lösningar åt våra kunder parat med mycket kompetenta resurskonsulter inom drift av servrar, avancerad klienthantering, säkerhet, kommunikation och projektledning.

På senare år har vi utvecklat kunnandet inom systemering och programmering mer och mer. Våra kunder finns framförallt inom servicesektorn, handel och bank- och försäkringsbranschen.

Miljöengagemang

Vi tror att ”ingen kan göra allt, men att alla kan göra något”.
Vi försöker dra vårt strå till stacken vad gäller miljön och försöker alltid hitta ett miljövänligt alternativ. Vi strävar efter att vi själva, men även våra kunder och leverantörer, ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi använder redan idag flera miljöanpassade produkter och lösningar; allt från miljö- och Fairtrade-märkt kaffe till att återföra värmen från servrar till fjärrvärmesystemet. I de fall vi inte hittar ett alternativ som uppfyller våra egna miljökrav, väljer vi istället att miljökompensera det som inte är optimalt.

Vi på Consulta anser det självklart att vi måste ta vårt klimatansvar som en del av hållbart företagande. Vi har därför valt att samarbeta med Tricorona, då de är ett av de ledande företagen inom hållbar miljöutveckling. De har en mångårig erfarenhet av att beräkna miljöpåverkan, och de har metoder för att kompensera för densamma genom att plantera träd i hårt skövlade regioner i världen över, bygga vindkraftverk etc.

Från och med 1 september 2013 kommer det alltid ingå för våra kunder – i samband med nytecknade helhetsåtaganden från Consulta – kostnadsfri IT-relaterad miljökompensation genom vårt samarbete med företaget Tricorona.

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.