Referenser

”Vi fick fatt på Consulta genom en rekommendation som lovordade deras kunnande, service och lojalitet. Jag är verkligen glad att vi kom i kontakt med dem, deras insatser har varit ovärderliga såhär långt”.

Vår kund är ett företag inom livsmedel och partihandel som under 2 års tid har använt Consulta som IT-partner. Samarbetet har utvecklats från att till en början bara vara en infrastrukturleverans parat med IT management. Numera levererar vi allt IT-stöd inte bara i Sverige utan vi är också deras IT-partner i deras fortsatta Europaexpansion.

”Consulta har sedan många år försett oss med spetskompetens inom en mängd områden. Deras konsulter är många gånger bättre och mer erfarna än andra konsultbolags konsulter. Uppriktigt sagt vet jag inte hur de bär sig åt för att hitta, behålla och utveckla sina medarbetares kompetens”

Vårt ramavtal innebär att vi bland annat levererar experter inom SQL, drift, projektledning och utveckling. Samarbetet är mångårigt och utvecklas hela tiden. Kundens krav på säkerhet, genomförandeförmåga och professionalism har gjort Consulta till en naturlig och mycket uppskattad partner.

”Innan vi arbetade med Consulta klagades det högljutt på att IT-system inte fungerade som den skulle. Det var helt enkelt en djungel av olika IT-prylar som inte ville prata med varandra som vi hade tänkt. När Consulta satte tänderna i problemet och föreslog att vi skulle inleda vår relation med deras tjänst IT-handlingsplan. Då kom saker och ting på plats och började äntligen fungera som det var tänkt. Puh, inte en dag för tidigt!”

Vårdbolaget valde oss som leverantör av Hostingtjänster. Innan vi gjorde någonting med deras IT-stöd genomförde vi en IT-handlingsplan. I slutändan valde de oss pga. vårt sätt att hantera virtualisering, tillgänglighet och vår personliga support. Kunden har på kort tid fått en betydligt säkrare, mer översiktlig och kostnadseffektiv IT miljö.

”Vi arbetar med att saluföra snabbrörliga konsumentvaror via vår e-handelsplats och vår expertis ligger inom sortimentsval, varumärkesstrategier, konsumentdialog och kundtjänst. Allt som har med själva IT-hanteringen av våra system såsom svarstider, säkerhet och hantering av våra egna IT-arbetsplatser lämnar vi med varm hand över till Consulta. Det finns helt enkelt ingen ekonomiskt eller kompetensmässig rimlighet att vi skulle kunna sköta det bättre själva.”

Ehandelsbolaget valde oss främst för vårt kunnande vad gäller mobilitet, lastbalansering, säkerhet, IPv6 och IT-drift. De bad helt enkelt oss ta hand om det underliggande IT-stödet för att de skulle kunna koncentrera sig på sin affärsverksamhet och inget annat