Referenser / Elhandelsbolaget

”Vi arbetar med att saluföra snabbrörliga konsumentvaror via vår e-handelsplats och vår expertis ligger inom sortimentsval, varumärkesstrategier, konsumentdialog och kundtjänst. Allt som har med själva IT-hanteringen av våra system såsom svarstider, säkerhet och hantering av våra egna IT-arbetsplatser lämnar vi med varm hand över till Consulta. Det finns helt enkelt ingen ekonomiskt eller kompetensmässig rimlighet att vi skulle kunna sköta det bättre själva.”

Ehandelsbolaget valde oss främst för vårt kunnande vad gäller mobilitet, lastbalansering, säkerhet, IPv6 och IT-drift. De bad helt enkelt oss ta hand om det underliggande IT-stödet för att de skulle kunna koncentrera sig på sin affärsverksamhet och inget annat

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.