Referenser / Finansbolaget

”Consulta har sedan många år försett oss med spetskompetens inom en mängd områden. Deras konsulter är många gånger bättre och mer erfarna än andra konsultbolags konsulter. Uppriktigt sagt vet jag inte hur de bär sig åt för att hitta, behålla och utveckla sina medarbetares kompetens”

Vårt ramavtal innebär att vi bland annat levererar experter inom SQL, drift, projektledning och utveckling. Samarbetet är mångårigt och utvecklas hela tiden. Kundens krav på säkerhet, genomförandeförmåga och professionalism har gjort Consulta till en naturlig och mycket uppskattad partner.

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.