Övervakning

Det här är en tjänst som ökar säkerheten och tillgängligheten för dig som kund.

Vår övervakningsplattform kontrollerar er utrustning var 30:e sekund, dygnet om, året om. Skulle er utrustning ge ”felaktigt” svar (eller inte svar alls), så skickas automatiskt larm till våra tekniker så felsökning kan startas. För bästa effekt kombineras denna tjänst med Serverdrift” och ”Virtuella servrar”.

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.