Klientsmart

Den här tjänsten är ett unikt koncept för distribution och underhåll av operativsystem och applikationer. Med ”Klientsmart” kan vi erbjuda våra kunder sänkta underhållskostnader per arbetsplats samtidigt som kunden får en säkrare mer stabil och flexibel användarmiljö.

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.