Patchning

Denna tjänst innebär att en tekniker manuellt uppdaterar er server minst en gång per månad. Tidpunkten för denna uppdatering är helt valfri; de flesta kunder har valt patchningen sent på kvällen för att inte störa produktion. Tjänsten inkluderar även kontroll av serverns händelseloggar. Vid felmeddelanden åtgärdar vi felet så snabbt det bara går.

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.