Virtuell IT-avdelning

Höga krav ställs på dagens företagare i form av en väl fungerande IT-organisation som ger användarna och verksamheten det stödet de behöver. Större organisationer har ofta en egen avdelning för detta medans mindre företag och organisationer ofta får jobba hårt för att förstå den omvälvande och snabbt föränderliga IT-världen. Oavsett storlek på organisation så är behoven exakt densamma, skillnaden ligger i möjligheten att ha egen dedikerad personal för ändamålet.

Consultas vision är att alla företag skall ha råd med en egen ”IT-avdelning”, en avdelning som tar det fulla ansvaret för drift, förvaltning och utveckling av företagets alla IT-funktioner och som ger kunden möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet.

Er nya IT-avdelning

Tjänsten ”Virtuell IT-avdelning” baseras på ett antal mjuka tjänster samt vår samlade erfarenhet (best practice) avseende IT-stödet för Er verksamhet. Våra tjänster anpassas individuellt och föränderligt då alla organisationer befinner sig i olika faser och med olika behov. Tillsammans med kunden utgör vi ”Er nya IT-avdelning”, Consulta bistår här med kompetens med allt från beslutsfattare till tekniker, konsulter och projektledare. Tillsammans bestämmer vi omfattningen av uppdraget som kan sträcka sig från bollplank till en komplett bemannad IT-avdelning.

Sänk Era kostnader

Anlitar ni Consulta så hjälper vi er att sänka era IT-kostnader med 6-9 % redan första året. Detta gör vi utan att göra avkall på varken prestanda, säkerhet eller kvalitet. Dessutom gör vi det miljövänligt. Den naturliga följdfrågan är förstås: hur går det till?

Läs mer

Våra tjänster

De flesta IT-företag kan idag erbjuda en väl fungerande support men hos oss på Consulta är det lika viktigt med ansvar, att tänka lite längre, en stark servicekänsla, att vara ett ”bollplank” och sunt förnuft förutom en ren teknisk kompetens. Utöver traditionell support erbjuder vi också specialistkompetens inom ett stort antal områden såsom säkerhet, projektledning, systemering etc.

Läs mer

Vår ambition

IT är inte bara viktigt utan verksamhetskritiskt för de allra flesta företag, med konceptet ”Virtuell IT-avdelning” kan Consulta både avlasta och effektivisera med standardiserade och dokumenterade rutiner. Consulta vill därför jobba nära ledningen för att gemensamt kunna säkerställa att rätt beslut tas med avsikt att minimera driftstörningar och maximera produktivitet. Tillsammans med kunden vill vi utgöra ett arbetsteam med en nära dialog för att understödja och säkra IT-driften på bästa möjliga sätt.