Sänk Era kostnader

Anlitar ni Consulta så hjälper vi er att sänka era IT-kostnader med 6-9 % redan första året. Detta gör vi utan att göra avkall på varken prestanda, säkerhet eller kvalitet. Dessutom gör vi det miljövänligt. Den naturliga följdfrågan är förstås: hur går det till?

Alla företag ser olika ut, är olika stora och har olika behov. Vi sätter oss in i er verksamhet, genom för workshops och möten, går igenom infrastrukturen, kontrollerar såväl servrar som klienter, kontrollerar processer, analyserar miljöpåverkan, kontrollerar och räknar för att till slut få en väl användbar handlingsplan. Genomför ni alla steg i vår föreslagna handlingsplan tillsammans med oss kommer ni att sänka era IT-kostnader med minst 6-9 % redan första året. Över tiden är förstås vår ambition att kunna sänka era IT-kostnader ännu mer men det är inget vi kan lova till en början då allt är beroende på vår utgångspunkt.

Gemensamt för alla våra klienttjänster är de mjuka värdena såsom ansvar, professionalism och proaktivitet, ledord som Consulta är mycket stolta över och jobbar med dagligen.  

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.