Vår ambition

IT är inte bara viktigt utan verksamhetskritiskt för de allra flesta företag, med konceptet ”Virtuell IT-avdelning” kan Consulta både avlasta och effektivisera med standardiserade och dokumenterade rutiner. Consulta vill därför jobba nära ledningen för att gemensamt kunna säkerställa att rätt beslut tas med avsikt att minimera driftstörningar och maximera produktivitet. Tillsammans med kunden vill vi utgöra ett arbetsteam med en nära dialog för att understödja och säkra IT-driften på bästa möjliga sätt.

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.