Våra tjänster

De flesta IT-företag kan idag erbjuda en väl fungerande support men hos oss på Consulta är det lika viktigt med ansvar, att tänka lite längre, en stark servicekänsla, att vara ett ”bollplank” och sunt förnuft förutom en ren teknisk kompetens. Utöver traditionell support erbjuder vi också specialistkompetens inom ett stort antal områden såsom säkerhet, projektledning, systemering etc.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet har gett oss ett stort kontaktnät med fördelaktiga avtal och möjligheter till specialistkunnande inom smala nischer, som kund åtnjuter Ni givetvis transparens och öppenhet avseende Consultas redan upparbetade kanaler.

Exempel på tjänster som kan ingå i Er nya virtuella IT-avdelning
-Kundspecifik, bemannad ”helpdesk” specialiserad inom områden anpassade enligt önskemål.
-Licenshantering och inventering av kundplacerad utrustning.
-Centraliserad inköpsfunktion med prisgaranti samt förkonfiguration innan leverans till slutanvändare.
-Reparation eller garantiutbyte av kundplacerad utrustning med mycket kort framförhållning.
-Professionell hjälp med policybeslut eller ledningsstöd med avsikt att minimera driftstörningar och ökad produktivitet.
-Säkerhetscertifiering med intrångskontroll för att säkerställa integriteten av kundens data.

Consulta kan idag erbjuda Er en Virtuell IT-avdelning där kunden vet den totala kostnaden utan överraskningar och till ett fast pris per användare, sist men inte minst erbjuder Consulta huvudansvaret vilket ger Kunden möjlighet att fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.