Övervakning

Är en totaltjänst där vi övervakar den utrustning som är specificerad via vårt avtal via vår övervakningsplattform dygnet runt, året om. Utrustning som vanligtvis övervakas är servrar och dess program/tjänster men vi kan också övervaka routrar, switchar med mera om så önskas. Tjänsten kan beställas med olika grader av servicenivå. Detta görs upp via tecknandet av övervakningsavtal.

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.