SPAM-filter

Med vår tjänst ser vi till att all oönskad mejlkorrespondens filtreras bort och minimerar risken för virusangrepp, sekretess- och integritetskränkande intrång.

Tricorona
Klimatsäkrings- och klimatkompensationsföretaget Tricorona har sedan 2013 klimatsäkrat Consultas verksamhet. Klimatsäkringen omfattar fyra steg: klimatberäkningar, åtgärdsplan, kompensation och kommunikation. Det innebär bland annat att Consulta gör allt för att leverera så miljövänliga IT-lösningar som det bara går.